Medlemskap 

MEDLEMSKAP

Vill du bli medlem hos oss?

Vill du ansöka om medlemskap i Hammarö Tennisklubb fyller du i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så snart vi behandlat din ansökan.

Medlemsavgift:

Medlem över 18år 400 kr per år

Medlem under 18 år 100 kr per år

VÄLJ TYP AV MEDLEMSKAP

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap.

Namn E-post Personnummer med de fyra sista
Medlemskap
Ansökan om medlemskap
Jag har tagit del av ovanstående information
Godkännande av information
Skicka in
Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.